Tình hình dịch vụ xuất nhập khẩu tết vẫn tăng mạnh

Bất kể Tết, đơn đặt hàng, các doanh nghiệp dịch vụ xuất nhập khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh là vẫn ổn định, các lô hàng vẫn hối hả xuất kịp thời với các nước khác, chẳng hạn như các ngày trong tuần. Theo Phó Giám đốc thương mại xuất khẩu HACA Trần Tiến, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp là bình thường, quanh năm, vấn đề là các công ty có đơn đặt hàng lâu dài hay không, hàng hóa cũng phải câu chuyện liên tục, vì chậm mất tiền , mất khách hàng. Lê...

Read More