5 hướng xuất nhập khẩu năm 2017

2017 kỳ vọng đối với các hiệp định, chẳng hạn như các thỏa thuận thương mại và khai báo thủ tục hải quan  tự do giữa Việt Nam và EU, hoặc RCEP tác kinh tế toàn diện khu vực. Theo dự báo, trong năm 2017, nhập khẩu và xuất khẩu tươi sáng hơn nhưng cũng không quá lạc quan. Ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực vốn của như dệt may, thủy sản, giày dép, gỗ … đang gặp những khó khăn riêng của họ. Trước đó, Việt Nam có thể xuất khẩu một năm không được dự kiến...

Read More