Nhà nước độc quyền xuất nhập khẩu các loại thuốc lá

Dự thảo mới nhất của Nghị định về  các dịch vụ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và thực hiện địa lý của sự độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đã được Bộ Công Thương họp thường xuyên tại Chính phủ 1/2017 đã diễn ra hồi đầu tháng 2 này. Cơ quan này cho biết rằng dự thảo hiện nay là thời điểm “tính khả thi và cấp bách” ban hành nghị định hướng dẫn quy định về độc quyền nhà nước. Bộ lập luận, các hàng hóa và dịch vụ được quy định riêng trong...

Read More