Ngày 29/11/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với  công ty Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức một hội nghị “Xây dựng một kế hoạch khai báo thủ tục hải quan đơn giản cho các ô hình xuất nhập khẩu hành động để thực hiện các qui định của nhóm B và C theo Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (TFA).

xuat-nhap-khau-my

xuất nhập khâu rẻ

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ của chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa Tổng cục Hải quan Hải quan và các dự án Quản lý nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của USAID (USAID GIG).

Tham dự hội thảo có ông Vũ Ngọc Anh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, ông Nguyễn Toàn – Giám đốc của Vụ Hợp tác quốc tế; Craig Hart – Phó Giám đốc USAID tại Việt Nam; David Anderson – Giám đốc Dự án USAID GIG; các chuyên gia quốc tế của Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại; đại diện các Bộ, ngành có liên quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và một số Cục Hải quan địa phương.

Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 60 của việc phê chuẩn Hiệp định 11/2015 TFA tháng. Sự cam kết của Hiệp định TFA được chia thành các nhóm A, B và C. Theo các điều khoản của Hiệp định này, các Bên sẽ quyết định trên cơ sở điều kiện của họ để phân loại các điều khoản theo các nhóm A, B và C. nhóm A là một nhóm cam kết  về các dịch vụ xuất nhập khẩu của Việt Nam ngay lập tức sau khi thỏa thuận có hiệu lực TF; Nhóm B là nhóm của Việt Nam cam kết sau một thời gian chuẩn bị (khoảng 2-3 năm); và nhóm C là tập đoàn của Việt Nam cam kết sau một thời gian chuẩn bị và hỗ trợ kỹ thuật (3 năm).

dich-vu-xuat-nhap-khau-my

dịch vụ xuất nhập khẩu mỹ

Hội nghị này sẽ thông báo các nội dung mà Việt Nam đã thực hiện để chuẩn bị thực hiện các Hiệp định TF; phân tích các điều kiện kỹ thuật, các mối quan hệ với các văn kiện quốc tế khác và nhấn mạnh vào các nhiệm vụ của các Bộ có liên quan.

thảo luận nhóm cũng đang được tiến hành để phát triển một lộ trình thực hiện các cam kết nhóm dự kiến B và C. Ngoài ra đánh giá và phân nhóm (nếu cần thiết) các biện pháp / cam kết B và C có trong Hiệp định TF, cập nhật những thay đổi pháp lý cho cam nhóm A đến Việt Nam và mô tả các tác động có thể xảy ra khi thực hiện các biện pháp môi trường ở các nước trong nước của họ.

Thông qua hội thảo để chuẩn bị báo cáo về kết quả dự kiến lộ trình thực hiện các cam kết của Tập đoàn B và C của Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi cho thương mại.

 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh cho biết: TFA đã được các nước thành viên thông qua Hội nghị Bộ trưởng WTO tại Bali 9 – Indonesia tháng 12/1014. Tính đến tháng 10/2016 đã phê duyệt 96 thành viên của TFA. Chỉ cần khoảng 10 thành viên (tương đương với 2/3 tổng số thành viên) phê chuẩn, thỏa thuận này sẽ chính thức có hiệu lực. Theo dự kiến, Hiệp định sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2017.

 

Khi có hiệu lực, Hiệp định sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như khả năng cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy thương mại và đầu tư tại Việt Nam.

 

Đây là một thỏa thuận rất quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế, giảm thời gian và chi phí giao dịch thương mại qua biên giới. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, thực hiện 20% TFA sẽ giúp giảm chi phí giao dịch cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, để thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm cho nguồn nhân lực Việt Nam.

 

Với những lợi ích và hiệu quả rõ rệt mà TFA mang đến Hiệp định, Chính phủ Việt Nam đã bày tỏ quyết tâm của mình thông qua việc phê chuẩn Nghị định thư; ban hành một kế hoạch để chuẩn bị và thực hiện Hiệp định về việc thành lập TFA và Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, các nước OSS và tạo thuận lợi cho thương mại.

tang-truong-xuat-nhap-khau

tăng trường xuất nhập khẩu

Việt Nam đã chứng tỏ là không chỉ chủ động quốc gia và hợp tác tích cực trong hội nhập quốc tế mà còn thể hiện mong muốn tạo điều kiện hơn nữa thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016 / NQ-CP về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017 thời kỳ và định hướng đến năm 2020 với Tổng cục Hải quan là cơ quan thường trực sẽ tiếp tục tham gia trong việc thực hiện Hiệp định một cách thiết thực và hiệu quả nhất là thị trường xuất nhập khẩu châu âu Việt Nam đang muốn hướng tơi

 

Ông Vũ Ngọc Anh cũng bày tỏ mong muốn của mình trong 3 ngày hội thảo, Việt Nam sẽ xây dựng một lộ trình cho việc thực hiện các cam kết Nhóm B và C với Ủy ban Quốc gia về tạo thuận lợi thương mại và chính thức cho việc gia nhập WTO.

Tham khảo các dịch vụ khác ở trang Gia Thiên Phúc của chúng tôi nhé