Dự thảo mới nhất của Nghị định về  các dịch vụ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và thực hiện địa lý của sự độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đã được Bộ Công Thương họp thường xuyên tại Chính phủ 1/2017 đã diễn ra hồi đầu tháng 2 này.

thủ tục hải quan xuất nhập khẩu thuốc lá

thủ tục hải quan xuất nhập khẩu thuốc lá

Cơ quan này cho biết rằng dự thảo hiện nay là thời điểm “tính khả thi và cấp bách” ban hành nghị định hướng dẫn quy định về độc quyền nhà nước. Bộ lập luận, các hàng hóa và dịch vụ được quy định riêng trong dự thảo Nghị định sẽ góp phần khắc phục những lỗ hổng pháp lý, cũng như đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh trong phạm vi của tính minh bạch khi nhà nước độc quyền cũng như các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có liên quan …

Theo dự thảo, sự độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại là hoạt động duy nhất của cơ quan Nhà nước có quyền thực hiện hoặc các doanh nghiệp Nhà nước được giao thực hiện.

So với phiên bản trước đó, dự thảo đã được trình lên Chính phủ thời gian này để loại bỏ một số loại hàng hóa và dịch vụ từ các đối tượng độc quyền nhà nước, chẳng hạn như bản đồ phục vụ an ninh quốc gia và các khu rừng đầu nguồn, phòng hộ và đặc dụng.

Các mặt hàng khác độc quyền nhà nước sẽ nhập khẩu và xuất khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, sản xuất vàng miếng, xổ số kiến phân phối, nhập khẩu thuốc lá và xì gà (trừ miễn thuế). ..

Ngoài ra còn có 4 loại hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước sẽ giữ độc quyền bao gồm: sản xuất, thương mại và xuất khẩu – nhập khẩu pháo hoa, các dịch vụ liên quan đến pháo hoa; phát hành tem bưu chính Việt Nam; mạng bưu chính công cộng và dịch vụ công cộng trong hoạt động xuất bản báo chí.

thuốc lá xuất nhập khẩu

thuốc lá xuất nhập khẩu

Như vậy, sau khi sửa đổi, bổ sung dự thảo cuối cùng trình Chính phủ bao gồm 20 loại hàng hóa, dịch vụ, khu vực địa lý, trong đó Nhà nước sẽ độc quyền trong lĩnh vực thương mại, tăng 4 mặt hàng và dịch vụ hơn dự kiến các dự thảo gần đây nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên các danh mục hàng hóa, dịch vụ, thương mại địa phương Nhà nước giữ độc quyền được đề cập. Từ năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59 về danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm, hạn chế và điều kiện. Mặc dù cái tên khác, nhưng điều kiện hạn chế và các yêu cầu đối với các ngành kinh tế khác nhau để tham gia như vậy, được hiểu như là “khu vực cấm” đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Nhưng từ năm 2006 đến nay các tài liệu cơ quan nhà nước ban hành không dựa trên Nghị định 59 để xác định các biện pháp quản lý đối với hàng hóa và dịch vụ …

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico cho biết nội dung của dự thảo nghị định có thể gây nhầm lẫn quy định độc quyền và điều kiện kinh doanh.Và còn các thủ tục hải quan xuất khẩu cũng kéo theo là một trong nhựng nguyên nhân đáng chú ý đến

xuất nhập khẩu thuốc lá

xuất nhập khẩu thuốc lá

Trước đây, khi chưa có quy định về điều kiện kinh doanh, không được quản lý hoạt động của ngành, có một quy định ràng buộc pháp lý của hoạt động này là hợp lý. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh với sự xuất hiện của các quy định mới về quyền tự do kinh doanh của Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp …, những quy định này không có phù hợp độc quyền thực sự.

 

“Nó là cần thiết để hiểu được tinh thần của sự độc quyền nhà nước không phải là một điều độc quyền đó là trách nhiệm trong một số lĩnh vực an ninh cần thiết, quốc phòng hoặc để chống lại sự độc quyền tư nhân ảnh hưởng xấu đến thị trường. Trong khi những người khác được phép đi vào hoạt động thị trường tự do và quản lý các quy định có sẵn. Lưu ý không được phát hành ngay lập tức, nhưng dần dần giảm xuống và khả năng quản lý “, ông Đức tuyên bố quan điểm. Như vậy, theo các luật sư, một số hàng hóa và dịch vụ được quy định trong dự thảo Nghị định như thuốc nổ và pháo hoa … hay một số loại hình kinh doanh như kinh doanh xổ số, thuốc lá … nó chỉ nên quy định điều kiện kinh doanh.