Chính phủ luôn luôn nêu quản lý của thủ tục hải quan xuất khẩu, trong đó có giấy phép và điều kiện kinh doanh. Tổ chức, cá nhân có giấy phép hoặc đáp ứng điều kiện hoạt động mới, đầu tư và kinh doanh trong khu vực nhất định. Vì vậy, nên xác nhận rằng các điều kiện của giấy phép hoặc không có lỗi. Vấn đề là việc áp dụng các thủ tục hành chính trong việc cấp phép như thế nào nếu rườm rà, gây phiền hà, thời gian, công sức, tiền bạc, tổ chức, cá nhân, một doanh nghiệp mới, gây ra một cảm giác trong xã hội và không cho phép hoặc điều kiện kinh doanh.

xuất nhập khẫu hàng hóa

xuất nhập khẫu hàng hóa

Tôi lấy một ví dụ, tại Hoa Kỳ, Châu Âu và các nước tiên tiến khác, để mở một nhà hàng kinh doanh ăn uống, giải trí, người mất không ít thời gian, có thể kéo dài 6-7 tháng, thậm chí lâu hơn, nhưng không có ai phàn nàn, than phiền rằng thủ tục rườm rà hành chính, gây phiền hà, bởi vì tất cả các quy định của họ về thủ tục hành chính, trong đó có quy định về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh hoặc điều kiện kinh doanh rất rõ ràng, minh bạch, hợp lý và cán bộ thực thi thủ tục hành chính không có bất cứ điều gì theo cách tiêu cực. Ở Việt Nam, các tổ chức, cá nhân mất 4-5 tháng để “xin” Giấy phép kinh doanh, tôi chắc chắn rằng, những vấn đề quan cấp phép.

Vì vậy, cũng như quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác, quản lý của thương mại nước ngoài, không phải vì sự phiền toái của người dân, các doanh nghiệp cung cấp cho giấy phép, điều kiện cho các ngành dịch vụ xuất nhập khẩu – nhập khẩu cần thiết, hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế. Thay vào đó, quá trình cấp phép phải cởi mở, minh bạch và giấy phép, điều kiện phải thực sự cần thiết, cả hai để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đã tạo ra một cơ hội cho tất cả các tổ chức và cá nhân tham gia xuất khẩu – nhập khẩu.

Để đảm bảo mục tiêu như ông nói, Luật Quản lý ngoại thương quy định về hoạt động quản lý Nhà nước – làm thế nào nhập khẩu?

Chính phủ thực hiện một số biện pháp hành chính trong quản lý thương mại nước ngoài bao gồm cấm hoặc bị đình chỉ, hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu; quản lý giấy phép, điều kiện; chứng nhận xuất xứ hàng hóa … Mặc dù quản lý bằng cách nào đó phải đảm bảo nguyên tắc công khai và minh bạch; tiết kiệm thời gian, chi phí của các cơ quan quản lý nhà nước và thương nhân; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Đối với quản lý thương mại nước ngoài, cho phép nhập khẩu – xuất khẩu hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương, cơ quan nhà nước đối với các nhà kinh doanh để thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. tuân thủ giấy phép này với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đảm bảo công khai và minh bạch; tiết kiệm thời gian, chi phí của các cơ quan quản lý nhà nước và thương nhân. Quy định cho phép nhập khẩu – xuất khẩu được giao cho Thủ tướng Chính phủ ban hành phải được chấm dứt bởi các cơ quan nhà nước đã ban hành quy định “đẻ” các thủ tục phiền hà, sách nhiễu, không cần thiết.

xuất nhập khẩu thủ tục

xuất nhập khẩu thủ tục

Gì về quản lý nhập khẩu – xuất khẩu theo điều kiện, tại sao, thưa ông?

Quản lý – nhập khẩu theo điều kiện là những biện pháp mà cơ quan nhà nước các điều kiện và tiêu chuẩn quy định đối với một số mặt hàng như xuất khẩu – nhập khẩu. Cụ thể là điều kiện của chủ thể kinh doanh; loại, số lượng và trọng lượng của hàng hoá; cơ sở vật chất, công nghệ và thiết bị; địa bàn.

Hãy để tôi nhắc lại rằng, thương nhân được tự do nhập khẩu Việt Nam kinh doanh – xuất khẩu và các hoạt động khác có liên quan không phụ thuộc vào dòng đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm hoặc tạm ngừng xuất khẩu – nhập khẩu. Chính phủ quy định chi tiết danh mục hàng hóa xuất – nhập khẩu trong điều kiện cấp giấy phép; quy định về thực hành quản lý. Các Bộ phải công bố điều kiện, trình tự, thủ tục hải quan, hồ sơ cấp giấy phép.