Theo hồ sơ vụ án, Tân Hào Công ty TNHH TM Nguyên thực hiện với tờ khai thủ tục hải quan điện tử xuất  ngày 2016/03/10 tại cơ quan hải quan của các cảng khu vực Sài Gòn 1. Đây lô hàng tái xuất theo quyết định xử phạt hành chính số 51 / QĐ Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh -HQHCM.

dấu niêm phong thủ tục hải quan

dấu niêm phong thủ tục hải quan

Khới tố việc phá niêm phong ăn cắp hàng hóa

Tái xuất khẩu các mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm các loại, viên nang thuốc, trọng lượng 300 kg, trị giá hơn $ 13,600. Sau khi kiểm tra,  xuất hàng hóa kê khai của doanh nghiệp, chi nhánh Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 thấy phù hợp để khai báo hàng hóa nên làm hồ sơ đã được bàn giao cho đại diện của các doanh nghiệp chịu trách nhiệm vận chuyển đi đến Mộc Bài (Tây Ninh) bằng xe tải là đóng dấu của hai trong số các niêm phong hải quan.

Tháng trước 11,2016, các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ tục dịch vụ  xuất  nhập khẩu tại Chi nhánh Hải quan Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh). Khi tiến hành giám sát các điều kiện thực tế của hàng hóa trên xe tải, cửa khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài trên xe phát hiện chỉ có một con dấu hải quan niêm phong bên trong cánh cửa bên, trong khi một phía sau là không còn bịt kín.

niêm phong thủ tục hải quan

niêm phong thủ tục hải quan

Bởi vì con dấu phát hiện lô hàng bị gián đoạn giữa các tờ khai báo thủ tục hải quan điện tử nên quyết định biên giới Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài tạm dừng phát hành mang hàng hóa qua khu vực để theo dõi và thông báo cho Chi cục Hải quan của cảng Sài Gòn khu vực 1 để cùng nhau kiểm tra lô hàng.

Thông qua công việc, Nguyễn Phi Long đại diện Công ty TNHH TM Tân Hào Nguyễn đã thừa nhận mình vi phạm niêm phong hải quan, nhận hàng tái xuất ra khỏi xe, sau đó đặt rất nhiều khác thành xe đưa đến cửa khẩu Chi Hải quan Mộc Bài để lại thủ tục Xuất nhập khẩu.

 

Do đó, Công ty TNHH

giấy niêm phong thủ tục hải quan

giấy niêm phong thủ tục hải quan

Tân Hào Nguyễn đã có một hành động phá niêm phong hải quan và tiêu thụ tự nguyện của hàng hoá dưới sự giám sát hải quan. Căn cứ Điều 18 của Luật Hải quan năm 2014, vi phạm biên giới Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã được ghi lại bằng văn bản cho Công ty Tân Hào Yuan.

Chi cục Hải quan của cảng Sài Gòn khu vực 1 và biên giới Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cũng đang hợp tác để làm rõ vụ việc, thu hồi hàng hóa vi phạm phát tán.