Hoạt động xuất nhập khẩu hang hóa quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của đất nước. Vậy, trong dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa thì những cụm từ chuyên môn nào được sử dụng nhiều nhất.

1.     Các cụm từ chuyên môn được sử dụng trong quá trình chuẩn bị chứng từ khai quan.

Chuẩn bị chứng từ khai quan là quá trình chuẩn bị có vai trò vô ùng quan trọng trong quá trình khai quan, nó quyết định trực tiếp tới tiến độ khai quan và thời gian xuất nhập khẩu của một lô hàng.

dich-vu-hai-quan-gia-re

Thủ tục hải quan

Quá trình chuẩn bị chứng từ khai quan sẽ được nhắc tới bởi các cụm từ chuyên môn:

 • Purchase Order or Contract: hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh doanh
 • Packing List: phiếu / giấy đóng gói
 • Airway Bill/ Bill of lading: đơn vận tải, phiếu vận chuyển
 • Certificate of Origin: giấy chứng nhận xuất sứ sản phẩm

2.     Các cụm từ chuyên môn được sử dụng trong quá trình khai quan.

Quá trình khai quan sẽ được diễn ra sau khi đối tượng xuất nhập khẩu đã chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, chứng từ khai quan.

 • ATD: ngày thực tế hàng hóa đi
 • ATA: Ngày thực tế hàng hóa đến
 • ATA – 1: Ngày công ty vận chuyển fax giấy báo hàng đến
 • TK luồng xanh: cung cấp giấy tờ sau để thông quan tờ khai và đi lấy hàng
 • TK Hải quan ký đóng dấu
 • Giấy giới thiệu
 • Các loại văn bản giấy tờ khác
 • TK luồng vàng điện tử: Bản mềm toàn bộ chứng từ Hải quan sẽ được gửi cho Hải quan để kiểm tra. Bao gồm các loại giấy tờ sau:
 • TK Hải quan ký đóng dấu
 • Giấy giới thiệu
 • Các loại văn bản giấy tờ khác
xuat-nhap-khau-tai-tphcm

xuất nhập khẩu tphcm

 • TK được phân luồng vàng giấy: QKH chuẩn bị chứng từ như hải quan yêu cầu ngoài giấy tờ của luồng xanh. Có thể một hoặc nhiều chứng từ dưới đây:
 • TK Hải quan ký đóng dấu
 • Giấy giới thiệu
 • Purchase Order or Contract: hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh doanh
 • Invoice: hóa đơn thương mại
 • Packing List: phiếu / giấy đóng gói
 • Airway Bill/ Bill of lading: đơn vận tải, phiếu vận chuyển
 • Certificate of Origin: giấy chứng nhận xuất sứ sản phẩm
 • TK luồng đỏ: Ngoài việc xuất trình đầy đủ bộ chứng từ gốc Hải quan, Hải quan sẽ tiến hành kiểm hóa thực tế hàng hóa của đối tượng xuất nhập khẩu.

Trên đây là toàn bộ những cụm từ chuyên môn được sử dụng trong quá trình thông quan và kê khai hải quan. Ngoài ra còn có các văn bản pháp luật về danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất nhập khẩu,…